ADA 11,12

ADA 11,12

ADA 11,12

Otonom Ada İçin Tasarım Kriterleri

1- Günlük hayatını sürdüren insanlar için şehir, en çok ve en etkin şekilde zemin kotundan anlaşılabilir olduğundan yıkımdan önceki yol ağı olabildiğince korunmalı ve çok gerekmedikçe değiştirilmemelidir.
2- Yıkımdan önceki birimler sayıları ve büyüklükleriyle olabildiğince yerinde korunmalı, olağanüstü nedenler olmadıkça arttırılıp eksiltilmemeli, yıkım öncesi demografik yapı bozulmamalıdır.
3- Kural dışı, hastalıklı imar faaliyetlerini yeniden üretmek yerine sağlıklı bir “kentsel dönüşüm” projesine odaklanılmalıdır.
4- Diğer yerleşkelerle olan ilişkilerde kütle etkileri, mekan örüntüleri, karakteristik izler ve alış veriş alışkanlıkları gözetilerek Antakyalılar tarafından yadırganmayacak ortak çözümler üretilmelidir.
5- Uygulamaların yerel yapımcılar tarafından sürdürüleceği düşünülerek parçalı inşa yöntemleri gözetilmeli, yerel yapımcıların başa çıkabileceği inşaat organizasyonları gerçekleştirilebilmelidir.
6- Yeni birimlerle yıkımdan önceki birimler arasındaki değer farkını ödeyemeyecek olanlar için “şerefiye” farkı OTONOM ADA’nın ortak kasasına alınmalı ve bu ödemelerin ortak kasadan yapılması
sağlanabilmelidir.
7- OTONOM ADA’nın ortak mülkiyetinde olacak ticari birimlerde üretilmeli ve işletme giderleri bu birimlerin kira gelirileriyle karşılanarak, yerleşke sağlıklı, bakımlı bir biçimde yaşatılabilmelidir.
8- İklimsel veriler belirleyici olarak ele alınmalı, bütün cephelerde doğramalar açık çıkmaların gölgesinde kalmalı ve bütün evler karşılıklı havalandırmayı sağlayabilecek açıklıklara sahip olmalıdır.
9- Avlular, bir arada yaşamanın ortak alanlarına dönüştürülmeli, rüzgârların avluya, avludan sokaklara ve oradan evlere girebilmesi için iç avluyu saran bloklar yer yer  koparılmalı ve bu açıklıklar ortak alanlar olarak kullanılmalıdır.
10- Merdiven ve asansörler, ana yapıdan ayrıştırılmış çekirdekler olarak blokların dışında, avlunun içine inşa edilmeli, işlevsel ve inşai olarak kolaylaştırıcı olmalarının yanı sıra, avlunun kendine has kullanışlı ortak alan niteliklerini oluşturmak açısından  da kullanılmalıdır.
11- Avlular, OTONOM ADA’nın ortak mülkiyetinde olan ‘kolektif özel alanlar’ olacağı için istendiğinde kapıları kapatılabilecek  şekilde tasarlanmalıdır.
12- Konut girişleri iç avludan yapılmalı, komşuların karşılaşma anları arttırılmalı, ayaküstü dertleşmeler sürdürülmeli ve bir aradalık kültürü nitelikli bir biçimde yaşatılmalıdır.
13- Zemin katlarda ve blokların dışa dönük yüzlerinde yer alan ticari birimler bir revak gerisine alınmalı, yağmur ve güneş gibi etkilere karşı savunmanın yanı sıra  dükkanların denetlenemeyen taşkınlıkları zorlamadan önlenmelidir.
14- Her ne kadar geleneksel izlere tutunarak tasarlanacak olsa da yeni yerleşkeler en kısa ama en kapsayıcı tanımıyla “Akdeniz Moderni” diye adlandırılabilecek olan ortak dil üzerinden geliştirilmelidir.

PROJE GÖRSELLERİ