ADA 14

ADA 14

ADA 14

Hatay, Antakya şehri, zengin tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla önemli bir konumda bulunmaktadır. Ancak, geçmişte yaşanan depremlerin şehir üzerinde bıraktığı etkiler, bu zenginliğin bir kısmını kaybetmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, Hatay, Antakya şehri için önerilen mimari proje, tarihle moderniteyi bir araya getirerek şehrin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Proje, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda toplumsal bağları da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şehrin tarihini koruma ve zengin kültürel mirasıyla bütünleştirme çabası, sadece görsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin kimlikleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına olanak tanıyacak bir süreci de içermektedir.

Projenin temel hedefleri arasında, şehirdeki altyapıyı güçlendirmek, depremler sonrasında şehri daha yaşanabilir kılmak bulunmaktadır.Ayrıca, projenin sosyal etkileri üzerinde durularak, mahalle içindeki dayanışmayı artırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek de öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır.

Projenin tasarım unsurları, şehir yaşamına katkı sağlama amacı taşır. Geçirgen avlu, şehir sakinlerine açık ve etkileşimli alanlar sunarak sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlar. Solar paneller ve yağmur suyu hasadı gibi sürdürülebilir enerji kaynakları, projenin çevresel sürdürülebilirlik açısından öncelikli bir odak noktasıdır. Dayanıklı yapılar ise deprem riskine karşı güvenli bir ortam sağlamayı hedefler.

Analiz ve planlama süreçlerinde, master plan ve detaylı insan ölçeğinde yapılan analizler, şehrin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek adına önemli veriler sağlamıştır. Zemin katlardaki ticaret alanları, ekonomik canlanmayı destekleyerek şehrin dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlarken, üst katlardaki konut alanları da modern ve konforlu bir yaşam sunarak şehir sakinlerine kaliteli bir yaşam deneyimi vaat etmektedir.

Projede yer alan ticaret alanları ve konut blokları, var olan ağaçları koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Analiz ve planlama süreçlerinde, alanda bulunan ağaçların türleri, büyüme potansiyelleri ve ekosistemleri dikkate alınarak, tasarımın ağaçların doğal yaşam alanlarına saygılı olması sağlanmıştır.

Bu kapsamlı proje, Hatay, Antakya şehrine sadece fiziksel bir dönüşüm getirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir canlanma sağlamayı amaçlamaktadır. Tarihi dokuyu koruma çabaları, şehirdeki geçmişle gelecek arasında köprü oluşturarak, sakinlere gurur verici bir kimlik sunma potansiyeline sahiptir. Projede öne çıkan sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma unsurları, Hatay, Antakya’nın gelecekteki güçlü ve yaşanabilir bir şehir olma yolundaki adımlarını temsil etmektedir.

PROJE GÖRSELLERİ