HAKKINDA

BİR KENTİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

HAKKINDA

TTV Hatay Tasarım ve Planlama İş Birliği Grubu, deprem sonrası Hatay’ın Antakya başta olmak üzere, Kırıkhan, Defne ve Samandağ ilçelerinin merkezlerinde belirlenen pilot alanlar için, kentsel ölçekten detay ölçeğe kadar, farklı disiplinlerin (mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, arkeolog, jeolog, peyzaj mimarı, farklı mühendislik alanlarının) yer aldığı tasarım süreçlerini kolektif bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye Tasarım Vakfı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında; Hatay kent merkezlerinin ihyası için ihtiyaç duyulan tasarım ve planlama sürecini yürütüyor. Devam eden süreçte Hatay’da tarihi ve arkeolojik araştırmalar, bölgenin doğal ve sosyolojik yapısı, kent hafızası ve mimari dokusu üzerine geniş çaplı araştırma, bilgi toplama çalışmalarını gönüllü olarak koordine ediyor.

Pilot bölgede oluşturulacak tasarım rehberi eşliğinde Türkiye Tasarım Vakfı; Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Bilim Kurulu iş birliğiyle yürütülen ve depremden etkilenen Hatay’ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulmasını, kültürel mirasını ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama çalışmalarını sorumlu bir Sivil Toplum Kuruluşu bilinciyle koordine etmektedir.

TTV Hatay Tasarım ve Planlama İş Birliği Grubu, yapılan üst ölçek planlama çalışmaları ile beraber, mimari tasarımların geliştirilme sürecinde, Türkiye’nin önde gelen ve bölgenin yerel mimarlık / tasarım ofislerine çağrıda bulunmuş olup uluslararası tasarım ofisleri de sürece dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, daha katılımcı, şeffaf ve geniş kapsamlı bir süreç için ilgili STK’lar, merkezi idari kurumlar ve halkın görüşlerinin alındığı platformlarla beraber bir iş birliği şeması oluşturulmuştur. Bu çalışmanın başlangıcından itibaren kamu kurumları, yerel sivil toplum kuruluşları ve yerel halk ile çok sayıda toplantılar, çalıştaylar ve basın buluşmaları düzenlendi ve düzenlenmeye devam edilmektedir.  

Amacımız; Antakya ve Adıyaman merkezleri başta olmak üzere yıkılan şehir merkezlerimizin, kolektif bir biçimde, geçmiş referanslar, kültürel ve sosyolojik donelerle, iklim ve mühendislik verileri ile geleceğe yönelecek şekilde yeniden ayağa kaldırılmasına destek olmaktır.

 

"Hatay'ın İhyası", 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında Hatay'ın yeniden yapılanmasını ve canlandırılmasını hedefleyen bir projedir. Bu kapsamlı ihya süreci, Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasını korumak, kent kimliğini yeniden canlandırmak ve daha güvenli, sürdürülebilir bir kentsel yapı oluşturmak amacını taşımaktadır.

Proje, yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, deprem öncesindeki konut sayısını ve sosyal dokuyu koruyarak, kent merkezinde belirlenen pilot alanlarda kentsel dönüşümü ve yenilemeyi içermektedir.