KIRIKHAN ADA 1

KIRIKHAN ADA 1

KIRIKHAN ADA 1

Kırıkhan proje alanı ilçenin düğüm noktası özelliği gösteren İnönü Bulvarı meydanına bağlanan iki ana aks olan General Şükrü Kanatlı Caddesi ile Şehit Erdoğan Karaoğlu Caddesi arasında bulunmaktadır. İlçenin ana ticaret aksları olan bu yollarda,  deprem öncesinde ticaret+ konut işlevli yapılaşma bulunmaktaydı. Bütün Kırıkhan ölçeğinde yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan master plan çalışmasını altlık alarak bu alanda daha detaylı planlamaların yapılması projenin ilk aşamasını oluşturmuştur. Bu bağlamda master plan aşamasında alınan ana kararlardan olan General Şükrü Kanatlı Caddesi’nin yayalaştırılması ile yaklaşık blok yerleşimi ve ebatları kararları detaylı planlama aşamasında da korunmuştur. Alan içerisinde bulunan eğim durumu ve komşu parselde bulunan tarihi nitelikteki Kilise kalıntısı proje yaklaşımlarında öne çıkan diğer iki husustur. Planlanan blok ebatları özellikle Kilise yapısının hiza anlamında kesintiye uğramaması ve açık bir meydan alanı içerisinde kendine yer bulabilmesini sağlayacak şekilde tekrar ele alınmıştır.

Konut blokları planlamasında ise katta az daireli, koridor mesafesinin minimumda tutulduğu, görece küçük blok ebatlarına sahip yapıların farklı kat yükseklikleri ile bir araya geldiği bir yapılaşma üzerinde gidilmiştir. Zemin katlarda hem dış çepere hem de iç avluya bakan ticaret yerleşimi ile bu program karşılanmaya çalışılmıştır. Daha kesintisiz ticaret hayatı için ticari birimler zemin katta farklı kotlara oturtularak ilerlenmiştir. Üst katlarda yer alan konut birimlerinde ise ağırlıklı olarak 2+1 ve 3+1 daireler planlanmıştır. Kendi içlerinde farklı büyüklüklere sahip daireler ile konut ihtiyacı farklı alternatifler yaratılarak giderilmiştir.

Konut yapı birimlerinin farklı yüksekliklerde tasarlanması ile hem kent dokusunda ve görünüşlerde bir farklılaşma hem de alçak katlı konut teraslarının yapı sahipleri tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Teras alanlarındaki pergola ve güneş kırıcı elemanlar ile gölgelendirilmiş yüzeyler oluşturularak bu alanlar ortak kullanıma açılmıştır.

Yapı cephe tasarımında ise yörenin mevsimsel koşulları göze alınarak ele alınan pencere ebatları ve pencerelerin önlerine gelecek olan dış kepenk/panjur elemanlar ile kullanıcıların güneş kontrolü sağlayabilmesine imkân sağlanmış, ayrıca dinamik bir cephe tasarımı yaratılması hedeflenmiştir. Yine yörenin karakteristik yaşam alanlarından olan açık balkon alanları mümkün olan büyüklükte daire planlarına eklenmiş ve açık balkon olgusu tasarım elemanı olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte yükseklik anlamında farklılaşan blokların renk ve doku anlamında da birbirinden ayrılması sağlanmıştır.

Yapıların ortalarında hem ticaret hayatını canlı tutacak hem de konut kullanıcılarının gün içi kullanımına imkân sağlayacak bir yumuşak-sert peyzaj tasarımı oluşturulmuştur. Alandaki eğimi de kullanarak tasarlanan peyzaj kurgusunda oturma elemanları ve yeşil doku öne çıkarılmış ve orta meydan hayatı canlı tutulmak istenmiştir.

PROJE GÖRSELLERİ