ADA 2-1, 2-2

ADA 2-1, 2-2

ADA 2-1, 2-2

Hatay ili, Antakya ilçesinde Türkiye Tasarım Vakfı liderliğinde, DB Mimarlık tarafından hazırlanmış  master plan çalışması dahilinde, Dome + PARTNERS  master planda 2-1, 2-2 nolu adalar  için verilen ihtiyaç programı doğrultusunda konut ve ticari üniteler karmasından oluşan alan tasarımını üstlenmiştir. 2-1, 2-2 nolu adalar Atatürk Meydanı’ndan ışınsal uzanan Adnan Menderes Caddesi ile kesişen Fatih Caddesi güneyinde yer almaktadır. Adaların net arsa alanı 19.466 m2 olup, ihtiyaç programında yapılacak konut blokları maksimum Z+ 5 kat , toplam 415 adet konut ve 2 ana arter için ticari ünitelerden oluşan 68.000 m2 kapalı alan planlaması talep edilmiştir.

Öncelikle kent alışkanlıkları, Hatay kent dokusu ve master plan amaçları incelenerek tasarım ilkeleri belirlenmiştir. Yerleşim kurgusunda Fatih Caddesi boyunca 6 metreyi bulan kot farkı irdelenerek kademeli blok yerleşimi ile  zemin ve -1 bodrum katlarda ticari alan yerleşimleri öngörülmüştür. Zemin kat fonksiyonları verilen program ve ana master plan kararlarına göre  ticaret ve konut kullanımı olarak farklılık göstermektedir. Arazinin kendi içinde sahip olduğu yaklaşık kot farkı ile -1 katlarda kısmi yerleşim yapılarak ticari ünitelerin arttırılması ve 2 kademe de bodrum imalatı öngörülmüştür. Ada yerleşiminde insan ölçeğinde çok kimliklik, yaya ulaşımında süreklilik hedeflenmiştir. Adaların kendi içerisinde bir kompleks oluşturmamasına, kentle bütünleşmesine ve kente, sokağa ait bir doku oluşturmasına özen gösterilmiştir. Kentin benliğinde yer alan avlu kullanımından yola çıkılarak oluşturulan yerleşim kurgusu, yine kentin eski dokusunu oluşturan çıkmaz, dar sokakların proje içerisindeki yansıması olan pasajlar; sokak ve avlu bağlantısını sağlamaktadır.

Az katlı ve çok hareketli, dinamik kütleler, insan ölçeğinde sokak algısı ve çok kimlikli cephe anlayışı ile tasarım şekillenmiştir. Konutlara ana arterlerin olduğu caddelerden doğrudan ulaşım, tüm bloklarda ise avlu kodundan giriş verilerek, konutlara ait açık alanların aktif kullanımı, alanlar arası pasaj geçişleri ile süreklilik sağlanmıştır.  Yerleşimin genelinde Z + 4 kat ve Z + 5 kat karması ile prensipte belirlenen zemin + 5 kat kuralına uyularak, silüette kademelenmeler ve teras alaları oluşturulmuştur.
İlk tasarım yaklaşımında çift yönlü hava hareketini saplayan daire yerleşimleri ve 3 – 4 daireden oluşan blok yerleşimleri öngörülse de verilen ihtiyaç programını sağlamak için bloklarda optimum koridor uzunluğunda 60 metreyi geçmeyen blok birleştirmeleri yapılmış, tek cepheli birimler üretilmiştir. Cephelerde her blok tek parsel gibi ele alınarak ayrı planlanmış ancak ada bütününde dil birliği sağlamak için tekrar eden modüller farklı malzeme bitişleri ile zenginleştirilmiştir. Her binanın kendi kimliği olması ve kullanıcılar için tariflenebilirliği cephe tasarımında ana ilke olarak belirlenmiştir. Bloklar arasında yer alan pasajlar ile avluya hava sirkülasyonu sağlanmış ve komşu adalarla ile bağlantılar yakalanmıştır. Pasaj aralarına, ortak ve şahsi kullanımda kat bahçeleri eklenmiştir. Bu kat bahçeleri ile tasarıma farklı bir kimlik kazandırılmıştır.

PROJE GÖRSELLERİ