ADA 13-1, 13-2

ADA 13-1, 13-2

ADA 13-1, 13-2

Eski stadyum alanı olarak adlandırılan proje bölgesinin Asi Nehri’ne komşu olan Atatürk Caddesi’ne paralelliği ve 15 Temmuz Parkı ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu konum projenin şehir merkezi ve merkez dışında kalan bölgelerinin ortak buluşma noktası olmasını sağlamaktadır. Tüm bu bağlantılar göz önüne alındığında, proje sirkülasyonu ve ihtiyaç programı da buna göre belirlenmiştir. Projede, Cemali Caddesi’nden, 15 Temmuz Parkı’nı bağlayan ana arter yaya yolu ve bu yaya yoluna köşelerden bağlanan tali yaya yolları oluşturulmuştur. Yaya yollarının giriş kısımları meydan kurgusu ön planda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Projedeki ana arter ve tali yaya yollarının kesişimi, ana meydanımızın oluşmasını sağlamaktadır. 15 Temmuz Parkı ile proje parselimiz arasında da araç geçişi için acil durum yolu oluşturulmuştur.

Parsel içindeki yaya yollarına ve parsel etrafındaki caddelere paralel şekilde ticaret alanları kurgulanmıştır. Böylece, bölgedeki ihtiyaçlar da göz önünü alındığında, açık hava çarşı kurgusu amaçlanmıştır. Konutların kullanımı için ise, zemin katta özel ortak bahçeler oluşturulmuştur. Bu kurgu konut kullanıcılarının, parsel içinde ulaşabilecekleri ortak yeşil alanların artmasını sağlamaktadır.

Blok ve çarşı konumları, bölgedeki hakim rüzgar yönlerine göre tasarlanmıştır. Yapıların konumu çarşı bölgesinde gölge oluşturulacak şekilde tasarlandığından, bu durum kullanıcılar için rahatlık sağlayabilecektir. Antakya bölgesindeki iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda, bu yaklaşım kullanıcılar için pozitif bir etki yaratacaktır.

Eski stadyum alanında proje kurgusu tek parsele göre yapılmıştır.

Buradaki parselde;
-18 adet blok,
-712 adet konut bağımsız birimi,
-21.084 m² ticaret alanı,
bulunmaktadır.

Parselde kuzey yönünde köşelerde bulunan A ve D blokları 2 bodrum + zemin + 6 katlı, geri kalan 16 adet blok ise 2 bodrum + zemin + 5 katlı olarak tasarlanmıştır. Bloklarda yer yer 4. katlarda çatı terasları oluşturulmuştur. Projedeki toplam inşaat alanı 171.427 m² olarak hesap edilmiştir.

PROJE GÖRSELLERİ