ADA 10-3

ADA 10-3

ADA 10-3

Hatay, Antakya şehri, zengin tarihi geçmişi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bir konumda bulunmaktadır. Ancak, geçmişte yaşanan depremlerin şehir üzerinde bıraktığı izler, bu zenginliğin bir kısmını kaybetmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, Hatay, Antakya şehri için önerilen mimari proje, tarihiyle modernliği birleştirerek şehrin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Proje, yalnızca fiziksel yapıları değil, aynı zamanda toplumsal bağları da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şehrin tarihini koruma ve kültürel mirasıyla entegre etme çabası, sadece görsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin kimlikleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına olanak tanıyacak bir süreci de içermektedir.

Projenin temel hedefleri arasında, şehirdeki altyapıyı güçlendirmek, depremler sonrasında ortaya çıkan boşlukları doldurmak ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek bulunmaktadır. Ayrıca, projenin sosyal etkileri üzerinde durularak, mahalle içindeki dayanışmayı artırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek de öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır.

Projenin tasarım unsurları, şehir yaşamına katkı sağlama amacını taşımaktadır. Açık avlu, şehir sakinlerine açık ve etkileşimli alanlar sunarak sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dayanıklı yapılar ise deprem riskine karşı güvenli bir ortam sağlamayı hedefler.

Analiz ve planlama süreçlerinde, masterplan ve detaylı insan ölçeğinde yapılan analizler, şehrin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek adına önemli veriler sağlamıştır. Zemin katlardaki ticaret alanları, ekonomik canlanmayı destekleyerek şehrin dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlarken, üst katlardaki konut alanları da modern ve konforlu bir yaşam sunarak şehir sakinlerine kaliteli bir yaşam deneyimi vaat etmektedir.

Projedeki kot farkı, farklı seviyelerden giriş imkanı sağlayarak, merdivenlerle birbirine bağlanarak ortak bir avluda buluşmuştur. Bu düzenleme, sakinlerin farklı seviyelerdeki bölgelere erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra, ortak avlu sayesinde insanların bir araya gelip etkileşimde bulunmasına da olanak tanır. Bu, projenin fiziksel çevrenin yanı sıra sosyal etkileşimi de güçlendirerek şehirdeki toplumsal bağları artırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamlı proje, Hatay, Antakya şehrine sadece fiziksel bir dönüşüm getirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir canlanma sağlamayı amaçlamaktadır. Tarihi dokuyu koruma çabaları, şehirdeki geçmişle gelecek arasında köprü oluşturarak, sakinlere gurur verici bir kimlik sunma potansiyeline sahiptir. Projede vurgulanan sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma unsurları, Hatay, Antakya’nın gelecekteki güçlü ve yaşanabilir bir şehir olma yolundaki adımlarını temsil etmektedir.

PROJE GÖRSELLERİ