SAMANDAĞ ADA 1

SAMANDAĞ ADA 1

SAMANDAĞ ADA 1

Samandağ, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yaşadığımız depremin şehir üzerinde bıraktığı etkiler, bu zenginliğin bir kısmının kaybolmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, Samandağ için önerilen mimari proje, şehrin tarihini ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı oluşturma amacını taşımaktadır.

Projenin Temeli
Samandağ’ın tarihini koruma ve geçmişten gelen mirası gelecek nesillere aktarma amacıyla oluşturulan mimari proje, detaylı bir analiz sürecinden geçmiştir. Master plandan başlayarak insan ölçeğine kadar yapılan analizler, projenin temelini oluşturmuş ve şehrin dokusunu anlamak adına kapsamlı bir perspektif sunmuştur.

Tarihi Dokudan İlham
Proje, Samandağ’ın tarihinde önemli bir yer tutan “Yoğunoluk evleri” ve “Vakıflı köyü evleri” gibi mimari örnekleri inceleyerek, çatı ve cephe tasarımlarında bu öğeleri kullanmıştır. Bu yaklaşım, şehrin karakterini ve geçmişini günümüzle birleştirerek harmonik bir görünüm elde etmeyi hedefler.

Fonksiyonel Katmanlar
Projede, zemin katlar genellikle cadde ile etkileşimi artırmak adına ticaret alanlarından oluşurken, üst katlar konut alanlarına ayrılmıştır. Bu düzenleme, şehirdeki sosyal yaşamı destekleyerek hem ekonomik canlılık hem de sakinlerin konforunu hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon
Avlulu yapılar, sosyal paylaşımlar ve solar paneller gibi sürdürülebilirlik unsurları, projenin çevresel ve enerji verimliliği açısından öncelikli bir odak noktasını oluşturmuştur. Bu sayede, modern yaşam standartlarına uygun bir çevre oluşturularak şehir sakinlerine daha kaliteli bir yaşam alanı sunulmuştur.

İş ve Yaşam Dengesi
Projenin şehir meydanına bakan kısımdaki blokların ofis olarak düşünülmesi, şehir ile çalışma alanları arasında etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır. Böylece, şehir sakinleri iş ve yaşam arasında daha rahat bir denge kurabilecekleri bir ortama sahip olacaklardır.

Sonuç
Samandağ için önerilen bu mimari proje, sadece bir fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda şehrin kimliğini ve tarihini güçlendiren bir adımdır. Geçmişiyle barışık, modern ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen proje, Samandağ’ın potansiyelini ortaya çıkarmak adına önemli bir örnektir.

PROJE GÖRSELLERİ