ADA 7A

ADA 7A

ADA 7A

Deprem sonrası ortaya çıkan mimari kayıplar, bölgenin kimliğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kayıplar, yalnızca maddi değil, aynı zamanda mimari mirasların yitirilmesi ve şehir dokusunun zarar görmesi şeklinde kendini gösterirken toplumsal ve duygusal bir kayıp olarak da algılanmaktadır. Bölgedeki mimari özelliklerin korunması ve sürdürülmesi, kültürel mirasın canlandırılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

Proje alanı şehrin girişinde ve Hatay’ın merkezinde, ticari etkinliklerin yoğun olduğu bir odakta yer almaktadır. 8 blok ve bu bloklar arasında tanımlı dikdörtgen bir kamusal avludan oluşur. Üst ölçekte çalışılmış olan kentsel tasarım projesindeki cephe izleri korunmuş ve arazinin geçmişteki dokusuna referans veren bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Deprem öncesi arazi üzerindeki yapılar ayrık nizam olmakla birlikte yapılar arası mesafenin 5 metreden az olması, kalitesiz bir yaşam ortamına sebebiyet verirken aynı zamanda geçirgen bir sokak kurgusuna imkan tanımaktaydı. Bu bağlamda, mevcut geçirgenliği koruyarak geçmişin olumlu referanslarını yeniden üretmeyi hedefleyen bir tasarım anlayışı geliştirilmiştir. Her blok arası 10 metre aralıklarla düzenlenmiş ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir yerleşim planlanmıştır. Geleneksel Hatay evlerindeki gibi tüm blokları birbirine bağlayan bir avlu sistemi oluşturulmuştur.

Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu Atatürk Caddesi üzerinde yer alan parsel, caddedeki ticari sürekliliği korurken 2 noktada ticari akışı avlu içine yönlendirmektedir. Avlu içerisinde kurgulanan ticari fonksiyonlar, caddeden farklılaşarak bir portik etrafında şekillenmektedir.

Tüm yaya dolaşımı, cadde ve avlu boyunca tek bir kotta çözümlenirken, portikler mahremiyet ve geleneksel Hatay estetiğine vurgu yaparak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Portikler, görsel olarak estetik bir özellik sunmanın yanı sıra, sıcak Hatay ikliminde serin ve gölgeli mekanlar oluşturarak yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Her konut bloğu özelinde ortak açık alanlar, kat bahçeleri, yeşil alanlar ve özel teraslar kullanılarak kullanıcılara geniş ve çeşitli mekânlar sunulmaktadır. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan ortak kullanım alanları özel bir önem arz eder. Bu alanlar, burada yaşayanların bir araya gelmelerini ve alışık oldukları topluluk hissini yeniden oluşturmalarını desteklemektedir. Avlu içerisinde kurgulanan peyzaj Hatay’ın iklimsel özelliklerini de dikkate alarak gölge mekanlar ve sosyal bir yaşam alanı sunmayı hedeflemektedir.

PROJE GÖRSELLERİ