ADA 1B-1, 1B-2

ADA 1B-1, 1B-2

ADA 1B-1, 1B-2

Bugün kent kurma pratiğinde, konut biriminin -plan kararlarının izdüşümde- zemin katı doğrudan etkilemesi ve kentsel mekanın bu söz konusu konut biriminin planimetrik stratejisine bağımlı olması eleştirel bir konu olarak ele alınmıştır.

Antakya kentsel mekanındaki çok katmanlılık ve bu katmanlı yerin temel kurucularından olan düşeyde ve yatayda büyüyen-küçülen boşlukların artikülasyonunun matematiği projenin zemin kat kurgularının stratejisini oluşturmuştur.

Konut (apartman) yaşantısının mekansal hiyerarşisinin (kapalı, açık, yarı açık) kentinki ile birleşebildiği, karışabildiği bir yaşamın izi sürülmüştür.  Mekansal kurguda, genel olarak kentin ve Antakya kentine özgü bazı etkinlik ve olayların yer alabileceği yüzeyler ve hacimler üretilmiş, bu yüzey ve hacimlerin kent-konut arayüzünü kurarak ikame olması amaçlanmıştır.

1B-1 ve 1B-2 parseller,  Antakya Atatürk Parkı’nın kuzeyinde, tarihi meslek lisesinin batısında, Adnan Menderes ve Gündüz Caddeleri ile Orukpınar-Kantarma sokaklarının arasında kalan bölgede konumlanmaktadır. Yer, aynı zamanda eski kent ile yeni kent geçiş bölgesinde bulunmakta ve bu bağlamda her iki yerleşim ile ilişkisini ve diyaloğunu sürdürmektedir. Proje alanına özgü bu durum, büyüklük-küçüklükler, silüet, zemin etkisi gibi mekansal stratejilerle birlikte ele alınmıştır.

Bu stratejiler ile yerin konumunun  biricik özelliklerinin kentteki potansiyellerini ortaya çıkartması amaçlanmıştır.

Yerleşim kararı itibarıyla blok sistemi uzun cephe veren güneybatı, kuzeydoğu yönleri ile kısa cepheler kuzeybatı, güneydoğu yönlerinde oluşmaktadır. Antakya’da hakim rüzgar yönü olan GB rüzgarlarının, oluşturulan boşluklar vasıtasıyla avlularda dolaşarak temiz hava kalitesine ve pasif iklimlendirmeye katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu strateji kamusal ve yarı kamusal mekanlarda; özellikle avlu mekanlarının ve katlar arasındaki boşlukların uzun ve sıcak yaz aylarında her daim serin kalabilmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda konut birimlerinde yapay soğutma yüklerini önemli miktarda azaltacaktır.

PROJE GÖRSELLERİ