ADA 3-1, 3-2

ADA 3-1, 3-2

ADA 3-1, 3-2

Projenin ayrık nizam yerine bitişik nizam tasarlanması enerji ve ışık kullanımında avantaj sağlamaktadır. Avlu kurgusu projeye nefes aldırırken; yeşille olan bağlantıyı ve projenin geçirgenliğini arttırmaktadır.

Açık koridor sistemiyle birlikte hava alan bir sistem kurulurken aynı zamanda sokak kültürünün devamlılığının sağlanması hedeflenmiştir. Bu sistem Hatay’ın iklimsel şartlarına elverişli bir tasarım sağlamaktadır.

Proje sakinlerinin yeşille kurduğu ilişkiyi güçlendirmek ana hedeflerden biridir. Her daireye ait balkon, çiçeklik kurgusu ile yeşilin ön planda olmasını sağlamaktadır. Açık koridorlarda da daireye ait kat bahçeleri yer almaktadır. Çatı kotunda teraslar ve çiçekliklerle zenginleştirilmiş ortak kullanım alanı oluşturulmuştur.

Zemin katta yer alan ticari birimlerin yerleşim kurgusu, yolla olan kot ilişkilerine göre ayarlanmıştır. Ticari birimlerin önündeki arkat sistemi yaya dolaşım kurgusunu güçlendirmektedir. Ticari birimlerin avluya bakan arka alanlarında teraslar bırakılmıştır. Ticari birimler ile konut birimlerinin arasındaki bağlantıyı kesmek hedeflenmiştir. Arazi ile projenin uyumlu olması için bloklar kademelendirilerek kotlanmıştır. Gerekli durumlarda blok sürekliliğinde yolun kot ilişkisi ile yarım kat mantığı oluşturulmuştur.

Dükkanlarda ve konutlarda karşılıklı cephelerin açık havaya açılması bu iklime uygun doğal havalandırma sağlamaktadır. Genellikle evlere arka avlulardan giriş sağlanmaktadır. Giriş kısmında bahçe - teraslar ile karşılaşılmaktadır.

Hatay insanının hayatına yeşili ve açık alan kullanımlarını katmak projenin ana niteliği şeklindedir.

PROJE GÖRSELLERİ