TİYATRO

TİYATRO

TİYATRO

Giriş
Antakya’nın tarihî ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere taşımak ve kente katkı sağlamak amacıyla, sosyo-kültürel bir merkez olarak tasarlanan Antakya Kent Tiyatrosu’nun mimari açıklama raporu aşağıda sunulmuştur.

Konum ve Kavram
Proje, Tarihi Antakya Konağı’nın yanı başında, Asi Nehri ile Atatürk Caddesi arasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Kentin merkezine entegre edilerek, yakın ve uzak çevreden gelen ziyaretçilerin katılımını sağlamak ve çeşitli amaçlarla buluşabilecekleri bir merkez oluşturmak hedeflenmektedir.

Tasarım Özellikleri
Antakya Kent Tiyatrosu, 514 kişilik ana tiyatro salonu, 200 kişilik çok amaçlı salon, nehir manzaralı kafeterya, geniş fuaye alanı ve çeşitli hizmet birimlerini içeren bir komplekstir. Yapı, iç sokak ve fuaye alanıyla bütünleşerek, hem Atatürk Caddesi hem de Asi Nehri ile ilişki kurar. Tasarım sürecinde, kent hafızasındaki imgelere öykünme ve kitle hareketleriyle uyum sağlama ön plandadır.

Mimari Uygulama
Cephede yerel malzemelerin kullanımıyla iklim geleneği korunmuş ve Tarihi Antakya Konağı’nın doku, gabari ve oranlarına uyum sağlayacak şekilde modernize edilmiştir. Kent silueti, Asi Nehri ve Atatürk Caddesi tarafında Antakya’nın tarihî dokusunu geleceğe taşımak için özenle kurgulanmıştır.

Sonuç
Antakya Kent Tiyatrosu, kültürel zenginlik, toplumsal refah, eğitim, sanatsal ifade ve turizm gibi alanlarda kente önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Proje, kentin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirerek, sakinlerine ve ziyaretçilere deneyimler sunacak önemli bir yapı olacaktır.

PROJE GÖRSELLERİ