KÜLTÜR MERKEZİ

KÜLTÜR MERKEZİ

KÜLTÜR MERKEZİ

Proje Amacı
Bu projenin amacı, Antakya merkezindeki sosyo-kültürel tesis alanlarını, afet sonrası yaşanan tahribat ve yıkım sonrası günümüz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlamaktır. Bu tasarımın temel amacı, Antakya’nın zengin kültürü ve dinamik yaşam tarzı ön planda tutularak, çevresiyle etkileşim içinde olan, estetik ve fonksiyonel bir yapı oluşturmaktır.

Proje Alanı
Proje alanı, Kesen Sokak ile iki ayrı parsel olarak ayrılmaktadır. Kentin ihtiyacı olan kültür merkezi, çok amaçlı salonlar, kütüphane, halk eğitim merkezi, spor merkezi ve ticaret alanları gibi çeşitli fonksiyonları içermektedir. Bu unsurlar, kent içindeki ilişkiler ve fonksiyon bütünlüğü gözetilerek düşünülmüştür.

Çevresel Etkileşim ve Yaya Hareketliliği
Projemiz, Cumhuriyet ve Adnan Menderes caddelerinin çekim gücünden ilham alarak, kentsel bir bağlantı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, proje alanı içerisinde yaya hareketinin güçlü olacağı düşünülerek, mimari yapıları tamamlayıcı yaya sirkülasyonları tasarlanmıştır.

Mimari Konsept ve Silüet
Proje, çevresini saran bir çerçeve oluşturarak kent merkezinden aldığı enerji ile sokak dokularını ve meydanları şekillendiren, davetkar geçitlerle içe dönük avluları tamamlayan bir mimari kurguya sahiptir.
Parselin güneyinde, Adnan Menderes Caddesi ile kesişen bölgede, kentsel boşluk bırakılarak meydan oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler, sokak siluetleri ve harmonisi üzerinde odaklanmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda tarihi Antakya Lisesi ile de kent silueti açısından bütünlük sağlanmıştır.

Cephe Tasarımı ve Mekânsal Kimlik
Antakya’nın iklimi ve yaşam biçimi göz önüne alınarak, projenin mekânsal düzeni daha yerel bir kimliğe bürünmüştür. Cephe tasarımında, düşey modüler parçalara ayrılarak, dolu, yarı geçirgen ve boş kombinasyonları ile zenginlik sağlanmıştır. Aynı zamanda, arkadlar, geçitler ve iç avlularla desteklenerek, kamusal bir yapı hissiyatı oluşturacak şekilde düşünülmüştür.

Antakya merkez sosyo-kültürel tesis alanlarının yeniden tasarımını anlamak ve değerlendirmek için kent belleğinden yararlanılmıştır. Proje, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan kapsamlı bir yaklaşım ile ele alınmaya çalışılarak ve kente değer katan bir yapı öbeği olması hedeflenerek tasarlanmıştır.

PROJE GÖRSELLERİ