KONSER SALONU

KONSER SALONU

KONSER SALONU

Proje Amacı
Bu proje, Antakya’nın merkezinde bulunan sosyo-kültürel tesis alanlarını, afet sonrası yaşanan hasar ve yıkım sonrasında günümüz ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu tasarımın temelinde, Antakya’nın zengin kültürel dokusu ve canlı yaşam tarzı göz önünde bulundurularak, çevresiyle etkileşim içinde olan, estetik ve işlevsel bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede, Antakya’nın kültürel mirası korunurken, aynı zamanda modern gereksinimlere uygun bir çevre sağlanması planlanmaktadır.

Proje Alanı
Proje alanı, kesişen iki sokak arasında konumlanmaktadır. Kentin ihtiyacı olan kültür merkezi, çok amaçlı salonlar, kütüphane, halk eğitim merkezi, spor merkezi ve ticaret alanları gibi çeşitli fonksiyonları içermektedir. Bu unsurlar, kent içindeki ilişkiler ve fonksiyon bütünlüğü gözetilerek düşünülmüştür.

Çevresel Etkileşim ve Yaya Hareketliliği
Projemiz, Cumhuriyet ve Adnan Menderes caddelerinin çekim gücünden ilham alarak, kentsel bir bağlantı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, proje alanı içerisinde yaya hareketinin güçlü olacağı düşünülerek, mimari yapıları tamamlayıcı yaya sirkülasyonları tasarlanmıştır.

Mimari Konsept ve Siluet
Proje, Antakya’nın kent merkezinden gelen enerjiyi kullanarak çevresini saran bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve, sokak dokularını ve meydanları şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda içe dönük avluları da davetkar geçitlerle birleştirerek kapsamlı bir mimari kurgu sunar. Bu düzenlemeler, sadece bina dış görünümüyle değil, aynı zamanda sokak siluetleri ve genel uyum üzerinde de odaklanır. Özellikle, Tarihi Antakya Lisesi gibi önemli yapılarla olan kentsel bağlantılar da dikkate alınmıştır. Böylece, proje sadece modern bir mimari anlayışı sunmakla kalmaz, aynı zamanda Antakya’nın tarihi ve kültürel dokusunu da koruyarak kentin kentsel dokusuna ve kimliğine katkıda bulunur. Bu mimari yaklaşım, Antakya’nın geçmişini ve geleceğini bir araya getirerek sürdürülebilir bir kentsel gelişimi teşvik etmeyi amaçlar.

PROJE GÖRSELLERİ