MKÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARİHİ BÖLGE KAMPÜSÜ

MKÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARİHİ BÖLGE KAMPÜSÜ

MKÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARİHİ BÖLGE KAMPÜSÜ

Giriş
Antakya’nın tarihî ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere taşımak ve kente katkı sağlamak amacıyla, korunarak tarihi bölgede bulunan mimarlık fakültesi raporu aşağıda yer almaktadır.

Konum ve Kavram
Proje, Tarihi Antakya bölgesinde, Asi Nehri’nin güney doğu kısmında bulunur. Tarihi Kent bölgesine entegre edilerek, tairihi kent dokusuna yeni kullanım alanları ve programları oluşturmak hedeflenmektedir.

Tasarım Özellikleri
Yıkılan binaların sahip olduğu özellikleri koruyarak aynı his üzerinden üretilmiş mimarlık fakültesi yapıları, birbirine paralel şekilde konumlandırışmış olup orda iç bahçe yaratacak şekilde yerleştirilmiştir. Malzeme olarak yıkılan sur taşları ve ahşap kullanılmıştır. Rekonstrüksiyonu yapılan bina sur taşları, yeni eklenen yapıda ise ahşap kullanılmıştır. Ahşap binanın formunu hafifletmek ve doğa ile uyum sağlaması için tercih edilmiştir. Yeniden inşaası yapılan yapıdaki sur taşları ise kentin özünün asla ölmediğini ve değişerek kendini farklı noktalarda yeniden yaratabileceğini bir göstergesi olarak kullanılmıştır.

PROJE GÖRSELLERİ