KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

Proje Amacı
Antakya’nın merkezinde bulunan sosyo-kültürel tesislerin yeniden düzenlenmesi, şehrin zengin kültürel mirasını koruyarak modern ihtiyaçları karşılayan işlevsel ve estetik bir çevre oluşturmayı hedefliyor. Projenin odak noktalarından biri, Antakya’nın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir tasarımın benimsenmesidir. Bu, tesislerin çevresiyle etkileşim içinde olmasını ve şehrin kimliğini güçlendirmesini sağlar. Ayrıca, afet sonrası hasar ve yıkımın ardından yapılan yeniden düzenleme, modern gereksinimlere uygun bir çevre sağlayarak şehrin yaşam kalitesini artırır. Bu projenin başarısı, Antakya’nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla birlikte, yaşayan bir şehir olarak gelişimini sürdürmesini sağlayacaktır.

Proje Alanı
Proje alanı, paralel iki sokak arasında konumlanmaktadır. Kentin ihtiyacı olan kütüphane, çalışma alanları, Atölyeler, kafe ve açık alanlara yayılacak geçici programlar gibi çeşitli fonksiyonları içermektedir. Bu unsurlar, kent içindeki ilişkiler ve fonksiyon bütünlüğü gözetilerek düşünülmüştür.

Çevresel Etkileşim ve Yaya Hareketliliği
Projemiz, Cumhuriyet ve Adnan Menderes caddelerinin çekim gücünden ilham alarak kentsel bir bağlantı oluşturmayı hedefliyor. Yaya hareketinin güçlü olacağı düşünülerek, mimari yapıları tamamlayıcı yaya sirkülasyonlarıyla desteklemeyi planlıyoruz. Bu sayede, şehrin merkezi daha erişilebilir hale gelecek ve insanlar bu alanlarda daha rahat ve keyifli vakit geçirebileceklerdir.

Mimari Konsept ve Siluet
Proje, Antakya’nın kent merkezinden gelen enerjiyi kullanarak çevresini saran bir çerçeve oluşturur. Bu çerçeve, sokak dokularını ve meydanları şekillendirirken içe dönük avluları da davetkar geçitlerle birleştirir. Tarihi yapılarla olan kentsel bağlantılar da dikkate alınır. Bu yaklaşım, modern mimari anlayışıyla Antakya’nın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak kent kimliğine katkı sağlar ve sürdürülebilir kentsel gelişimi teşvik eder.

PROJE GÖRSELLERİ