YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİLERİ

Antakya Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100.000’lere kadar uzanır. Elde edilen buluntular; bölgenin Orta Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik dönemlerde ve Tunç Çağı’nda yaygın bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.

Kadim kelimesinin karşılığı olan bir tek yer seçilse dünya üzerinde, yakışanı Antakya olurdu. Dünya tarihine iz bırakmış neredeyse tüm medeniyetler, Antakya’da hüküm sürmüştür. Büyük Roma İmparatorluğu’nun askeri üssü ve Doğu başkenti olan Antakya, Hristiyanlığın kurulduğu şehirdir. Dünyada, ‘Hristiyan’ kelimesinin bulunup, koyulduğu ilk kilise (mağara kilise) olan Aziz Petrus (St. Piere) kilisesi de yine Antakya’dadır.

İçerisinde birçok ırk, din ve mezhepten insanları bir arada bulunduran Antakya, hoşgörünün kardeşçe yaşamanın mümkün olduğunu gösteren örnek bir şehirdir.

Sıcak iklimi, tarihi dokusu, zengin mutfağı ile Antakya ülkemiz için çok önemli bir yere sahiptir. Bu derece öneme sahip bir şehir olan Antakya için, günümüz şartlarına uygun Türkiye’de daha önce uygulanmayan teknolojiye sahip sistemler kullanılarak, mühendislik değeri yüksek, enerji tasarruflu, çevre dostu örnek bir proje yapılması hedeflenmiştir.

Dünya genelinde enerji kaynaklarına ulaşımın zor olduğu, enerji maliyetlerinin bu denli yüksek olduğu günümüzde bu sistemlerin önemi gitgide artmaktadır. Bu amaçla projemizde binalardan toplanan pis su hatlarının, geri dönüşümlü olarak ısıtma ve soğutmada kullanılması tasarlanmaktadır. Resim 1’de kullanılacak örnek sistemin uygulama ve şematik görünümü bulunmaktadır. İlave olarak toprakta bulunan enerji yine ısıtma ve soğutmada kullanılarak binaların ihtiyaçları karşılanacaktır. Resim 2’de, kullanılacak örnek sistemin uygulama
görüntüleri bulunmaktadır.

Pis su ve topraktaki enerji yüksek performanslı bir ısı pompası aracılığı ile sisteme aktarılacaktır. İlave olarak termik enerji ve elektrik enerjisinin üretilmesi için doğal gaz ile çalışan kojenerasyon sistemi entegre edilmiştir.

Kojenerasyon sistemi aynı zamanda ısı pompalarının elektrik ihtiyacını da karşılayacaktır. Böylelikle elektrik üretiminden elde edilen termik enerji ilaveten binanın ısınma ihtiyacına da katkı sağlayacaktır.

Bu proje bu kapsamda Türkiye’de ilk sürdürülebilir, çevreci, fosil yakıtlardan bağımsız bir proje olacaktır. Bu proje sonrasında yapılacak tüm projelere de örnek teşkil ve teşvik edecektir.