KENT MOBİLYALARI

KENT MOBİLYALARI

KENT MOBİLYALARI

Hatay, tarih sahnesinde pek çok medeniyetin izini taşıyan, zengin kültürel dokusu ve derin tarihî geçmişiyle Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olarak var olagelmiştir. Yakın zamanda yaşanan
deprem felaketi, bu tarihî kentin dokusunu derinden sarsmış; ancak bu yıkım, aynı zamanda şehrin yeniden doğuşu için bir fırsat penceresi açmıştır. Bu yenilenme sürecinde, Hatay’ın kent mobilyalarının tasarımını üstlenmek, sadece bir görev olmanın ötesinde, bu eşsiz şehrin ruhunu ve hikayesini gelecek nesillere taşıma sorumluluğu anlamına gelmektedir.

Tasarım sürecimiz, Hatay’ın tarihini, kültürel mirasını ve doğal renk paletini modern bir dokunuşla harmanlarken, projelerimizde çevreye olan etkimizi en aza indirgeyerek gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini de gözetmektedir. Bu bağlamda, Hatay’ın doğal ve tarihi güzelliklerinden esinlenen tasarımlarımız, çevreye duyarlı malzemeler kullanımı ve enerji verimliliği gibi prensiplerle şekillendirilmiştir. Bu yaklaşım, kentin çeşitliliğini ve bütünlüğünü korurken, aynı zamanda Hatay’ın estetik değerini, şehrin doğal renklerini yansıtan malzemelerle artırır ve halkın kentle olan bağını güçlendirir.

Projemiz, Hatay’ın yeniden yapılanma sürecinde kritik öneme sahip olan kent mobilyaları; aydınlatmalar, banklar, yönlendirme tabelaları, kiosklar, çitler, saçaklar, geçici pazar yerleri, atık kutuları, umumi tuvaletler ve duraklar gibi unsurların tasarımını kapsamaktadır.

Her bir ürün ve çözüm, Hatay’ın zengin tarihini, kültürel çeşitliliğini ve toplumsal dokusunu yansıtacak şekilde, bir hikaye anlatıcısının titizliği ve derinliğiyle özenle kurgulanmıştır.

Tasarım sürecimiz, Hatay’ın geçmiş değerlerini koruma ve kent yaşamını tazeleme arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz, kentin çeşitli bölgelerine tek tip bir görünüm kazandırmak yerine, her bir alanın kendine has özelliklerini koruyarak şehrin bütünlüğüne katkıda bulunmak ve çeşitliliğe olanak tanımaktır. Bu yaklaşım, Hatay’ın tarihî ve kültürel mirasını modern bir dokunuşla harmanlayarak, şehrin yeniden yapılanma sürecinde köprü vazifesi görmesini sağlamaktadır.

Tasarımlarımız, geçmişten ilham alarak ve Hatay’ın doğal renklerini yansıtan malzemelerle geleceğe yönelik çözümler sunarken, kent mobilyaları aracılığıyla tarihle modern yaşam arasında estetik, işlevsel ve çevre dostu bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Bu, Hatay’ın yeniden doğuşuna adanmış bir projenin özeti olarak, şehrin tarihine, kültürüne ve çevresine duyulan derin saygıyı ifade eder. Çevresel etkiyi düşünerek tasarlanan bu projeler, Hatay’ın sadece bugününü değil, yarınını da şekillendirme vizyonumuzun bir parçasıdır.