MASTER PLAN

MASTER PLAN

MASTER PLAN

Hatay, kültürel bir mozaik gibi farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir kent olarak öne çıkar. Bu zenginlik, tarih boyunca kentte yaşamış olan toplulukların kültürel mirasıyla şekillenmiştir. Hatay’ın kucakladığı bu çok katmanlı kültürel yapının yanı sıra stratejik konumu, coğrafi yapısı, enerji potansiyeli ve ticaret faaliyetleriyle birleşerek kenti bölgesel bir aktör haline getirmiştir.

Ancak, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş odaklı deprem, Hatay’ı derinden etkilemiş ve kenti yeniden yapılandırma ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu proje, Hatay’ın bu zorlu süreçten sonra sahip olduğu potansiyelleri öne çıkararak, kültürel ve ekonomik canlanmayı hedeflemektedir.

Hazırlanan master plan çalışması, Hatay’ı daha dirençli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir kent yapma hedefine önemli bir katkı sağlayacaktır. Dere yataklarının yapılaşmaya kapatılması ve yeşil bantların değerlendirilmesi, kentin ekosistemini koruyarak yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ana arter izlerinin korunması ve yolların rehabilite edilmesi, kentin içindeki hareketliliği düzenleyecektir. İdari yapıların şehir merkezinden çeperlere taşınmasıyla birlikte, kentsel alanların daha dengeli bir şekilde kullanılması ve merkezi bölgelerin yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir.

Tarihi kent ve yeni kentin birleştiği Köprübaşı Meydanı’nın kültürel bir merkez haline getirilmesi hedeflenmiştir. Meydan ve çevresinde bulunan yapıların fonksiyonları bu düşünceye uygun olarak yeniden ele alınmıştır.

Roma izleri ve kalıntıları, günümüzde kent tarafından işgal edilmiştir. Bu kalıntıların üzerine inşa edilen yapıların kaldırılması, arkeolojik alan olarak değerlendirilmesi ve korunması hedeflenmektedir.

Güçlendirilmiş toplu taşıma kararları ve uygun yerlere konumlandırılacak sistem otoparkları, trafik sorunlarını azaltacak ve kentin ulaşım altyapısını güçlendirecektir.

GÖRSELLER